Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 2021-05-01

1. Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ("Εταιρεία", "εμείς", "μας", "εμάς")!

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ("Όροι", "Όροι Παροχής Υπηρεσιών") διέπουν τη χρήση από εσάς του ιστότοπού μας που βρίσκεται στη διεύθυνση meteka.gr (μαζί ή μεμονωμένα "Υπηρεσία") που διαχειρίζεται η ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ.

Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει επίσης τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς και εξηγεί πώς συλλέγουμε, προστατεύουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων μας από εσάς.

Η συμφωνία σας μαζί μας περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας («Συμφωνίες»). Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις Συμφωνίες και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές.

Εάν δεν συμφωνείτε με (ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με) Συμφωνίες, τότε ενδέχεται να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, αλλά ενημερώστε μας μέσω email στο info@meteka.gr, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

2. Επικοινωνίες

Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, συμφωνείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προώθησης και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να στείλουμε. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή μέσω email στο info@meteka.gr.

3. Διαγωνισμοί, κληρώσεις και προσφορές

Τυχόν διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προσφορές (συλλογικά, "Προσφορές") που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ενδέχεται να διέπονται από κανόνες που διαχωρίζονται από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε προσφορές, ανατρέξτε στους ισχύοντες κανόνες, καθώς και στην Πολιτική απορρήτου μας. Εάν οι κανόνες για μια Προώθηση έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, θα ισχύουν οι κανόνες Προώθησης.

4. Περιεχόμενο

Η υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέετε, να αποθηκεύετε, να μοιράζεστε και να διαθέτετε με άλλο τρόπο ορισμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό ("Περιεχόμενο"). Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία ή μέσω της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς του.

Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο στην ή μέσω της Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) Το περιεχόμενο είναι δικό σας (το κατέχετε) ή / και έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε και το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα και την άδεια όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και (ii) ότι η δημοσίευση του Περιεχομένου σας πάνω ή μέσω της Υπηρεσίας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα σύμβασης ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό όσων διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα.

Διατηρείτε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματά σας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στην ή μέσω της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο σας ή τυχόν αναρτήσεις τρίτων στην ή μέσω της Υπηρεσίας. Ωστόσο, δημοσιεύοντας περιεχόμενο μέσω της Υπηρεσίας, μας εκχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας προβολής, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και διανομής αυτού του Περιεχομένου στην Υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι αυτή η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να διαθέσουμε το Περιεχόμενό σας σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας υπό τους παρόντες Όρους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται όλο το Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες.

Επιπλέον, το Περιεχόμενο που βρίσκεται πάνω ή μέσω αυτής της Υπηρεσίας αποτελεί ιδιοκτησία της ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή χρησιμοποιείται με άδεια. Δεν επιτρέπεται η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, λήψη, αναδημοσίευση, αντιγραφή ή χρήση του εν λόγω Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς ή για προσωπικό κέρδος, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια εκ μέρους μας.

5. Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους Όρους. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία:

0.1. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

0.2. Για σκοπούς εκμετάλλευσης, βλάβης ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή με άλλο τρόπο.

0.3. Για μετάδοση ή προμήθεια αποστολής, οποιουδήποτε διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε «ανεπιθύμητου ταχυδρομείου», «αλυσίδας επιστολής», «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου αιτήματος.

0.4. Για πλαστοπροσωπία ή απόπειρα πλαστοπροσωπίας Εταιρείας, υπαλλήλου της Εταιρείας, άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας.

0,5. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, ή με οποιονδήποτε τρόπο είναι παράνομη, απειλητική, δόλια ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

0.6. Η εμπλοκή σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση ή την απόλαυση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε, ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει ή να προσβάλει την Εταιρεία ή τους χρήστες της Υπηρεσίας ή να τους εκθέσει σε κίνδυνο.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

0.1. Χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να επηρεάσει την Υπηρεσία ή να επηρεάσει τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω της Υπηρεσίας.

0.2. Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ(bot), αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για πρόσβαση στην Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή της αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού της Υπηρεσίας.

0.3. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού στην Υπηρεσία ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

0.4. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας.

0,5. Εισαγάγετε τυχόν ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

0.6. Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, να παρέμβετε, να καταστρέψετε ή να διακόψετε τυχόν τμήματα της Υπηρεσίας, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Υπηρεσία ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη με την Υπηρεσία.

0.7. Attack Service μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας (DOS attack) ή μιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

0,8. Λάβετε μέτρα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή παραποίηση της αξιολόγησης της εταιρείας.

0,9. Διαφορετικά, προσπαθήστε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας.

6. Ανάλυση

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας.

7. Χωρίς χρήση από ανηλίκους

Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για πρόσβαση και χρήση από άτομα ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και με την πλήρη εξουσία, δικαίωμα και ικανότητα να συνάψετε αυτήν τη συμφωνία και να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων. Εάν δεν είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, απαγορεύεται τόσο η πρόσβαση όσο και η χρήση της Υπηρεσίας.

8. Πνευματική ιδιοκτησία

Η υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από χρήστες), οι δυνατότητες και η λειτουργικότητα αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των αδειών της. Η υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους και από ξένες χώρες. Τα εμπορικά μας σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

9. Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Είναι πολιτική μας να ανταποκρινόμαστε σε οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας («Παράβαση») οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδοτηθεί εκ μέρους ενός και πιστεύετε ότι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, υποβάλετε την αξίωσή σας μέσω email στη διεύθυνση info@meteka.gr, με θέμα γραμμή: "Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων" και συμπεριλάβετε στην αξίωσή σας μια λεπτομερή περιγραφή της φερόμενης παραβίασης, όπως περιγράφεται παρακάτω, στην ενότητα "Ειδοποίηση DMCA και Διαδικασία για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων"

Ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων) για ψευδείς δηλώσεις ή κακές πίστες για παραβίαση οποιουδήποτε Περιεχομένου που βρέθηκε ή / και μέσω της Υπηρεσίας στα πνευματικά σας δικαιώματα.

10. Ειδοποίηση DMCA και διαδικασία για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Μπορείτε να υποβάλετε μια ειδοποίηση σύμφωνα με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (DMCA) παρέχοντας γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες στον υπεύθυνο πνευματικών δικαιωμάτων (βλ. 17 U.S.C 512 (c) (3) για περισσότερες λεπτομέρειες):

0.1. ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ·

0.2. μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL (δηλαδή της διεύθυνσης ιστοσελίδας) της τοποθεσίας στην οποία υπάρχει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ένα αντίγραφο του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ·

0.3. προσδιορισμός της διεύθυνσης URL ή άλλης συγκεκριμένης τοποθεσίας στην Υπηρεσία όπου βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει.

0.4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας

0.5. δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο ·

0.6. δήλωση από εσάς, η οποία έγινε υπό ποινή ψευδορκείας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων μέσω email στη διεύθυνση info@meteka.gr.

11. Αναφορά σφαλμάτων και σχόλια

Μπορείτε να μας παρέχετε είτε απευθείας στο info@meteka.gr είτε μέσω ιστότοπων και εργαλείων τρίτων με πληροφορίες και σχόλια σχετικά με σφάλματα, προτάσεις για βελτιώσεις, ιδέες, προβλήματα, παράπονα και άλλα θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας ("Σχόλια"). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) δεν θα διατηρήσετε, αποκτήσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα, τίτλο ή ενδιαφέρον για ή στα Σχόλια. (ii) Η εταιρεία μπορεί να έχει ιδέες ανάπτυξης παρόμοιες με την Ανατροφοδότηση. (iii) Τα σχόλια δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή ιδιόκτητες πληροφορίες από εσάς ή από τρίτους. και (iv) Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά τα Σχόλια. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας στα Σχόλια δεν είναι δυνατή λόγω των εφαρμοστέων υποχρεωτικών νόμων, παραχωρείτε στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες εταιρείες της ένα αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο, δωρεάν, υπο-αδειοδοτημένο, απεριόριστο και αέναο δικαίωμα χρήσης ( συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων, τροποποίησης, δημιουργίας παραγώγων έργων, δημοσίευσης, διανομής και εμπορίας) Σχόλια με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

12. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τρίτων ιστότοπων ή υπηρεσιών. Δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε από αυτές τις οντότητες / άτομα ή τους ιστότοπούς τους.

Για παράδειγμα, οι περιγραφόμενοι Όροι Χρήσης έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το PolicyMaker.io, μια δωρεάν εφαρμογή Ιστού για τη δημιουργία νομικών εγγράφων υψηλής ποιότητας. Η γεννήτρια Όρων και Προϋποθέσεων του PolicyMaker είναι ένα εύκολο στη χρήση δωρεάν εργαλείο για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού τυποποιημένου προτύπου Όρων Παροχής Υπηρεσιών για ιστότοπο, ιστολόγιο, κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου ή εφαρμογή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

13. Εγγύηση

Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία "ως έχουν" και "ως διαθέσιμες". Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών της, ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση αυτών των υπηρεσιών, του περιεχομένου τους και οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή στοιχείων που αποκτήθηκαν από εμάς είναι με δική σας ευθύνη.

Ούτε εταιρεία ούτε πρόσωπο που σχετίζεται με την Εταιρεία παρέχει καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση σχετικά με την πληρότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την ποιότητα, την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε συνδεδεμένος με την εταιρεία δηλώνει ή εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, το περιεχόμενό τους ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω των υπηρεσιών θα είναι ακριβή, αξιόπιστα, χωρίς σφάλματα ή χωρίς διακοπή, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν, ότι οι υπηρεσίες ή ο διακομιστής που τον καθιστούν διαθέσιμα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή ότι οι υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή στοιχεία που λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών θα ικανοποιούν διαφορετικά τις ανάγκες ή τις προσδοκίες σας.

Η Εταιρεία με το παρόν αποποιείται κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, νόμιμη ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τις εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

14. Περιορισμένη Ευθύνη

Εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο, θα κρατήσετε εσείς και τους αντιπροσώπους μας, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές μας αβλαβείς για οποιαδήποτε έμμεση, τιμωρητική, ειδική, τυχαία ή επακόλουθη ζημία, ωστόσο προκύπτει (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων και όλων των σχετικών εξόδων και εξόδων επίλυσης διαφορών και διαιτησίας, ή σε δίκη ή σε έφεση, εάν υπάρχει, ανεξάρτητα από το αν έχει ασκηθεί ή όχι διαφορά ή διαιτησία), είτε σε αγωγή συμβάσεων, αμέλειας ή άλλης βασανιστικής ενέργειας, είτε προκύπτει από/ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε αξίωση για προσωπικό τραυματισμό ή ζημία περιουσίας, που προκύπτει από αυτήν τη συμφωνία και οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιουδήποτε ομοσπονδιακού, πολιτειακού ή τοπικού νόμου, καταστατικού, κανόνων ή κανονισμών, ακόμη και αν η εταιρεία έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας .

Εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο, εάν διαπιστωθεί ευθύνη εκ μέρους της εταιρείας, θα περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται για τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες. Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των ποινικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, επομένως ο προηγούμενος περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

15. Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας και να αποκλείσουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό παραβίασης των Όρων.

Εάν θέλετε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Όλες οι διατάξεις των Όρων που από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τον τερματισμό θα ισχύουν από τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων ιδιοκτησίας, αποποίησης εγγύησης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, ο οποίος διέπει το δίκαιο που εφαρμόζεται σε συμφωνία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

17. Αλλαγές στην υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την Υπηρεσία μας, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό που παρέχουμε μέσω της Υπηρεσίας, κατά την αποκλειστική μας κρίση χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας ή σε ολόκληρη την Υπηρεσία σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.

18. Τροποποιήσεις στους Όρους

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους σε αυτόν τον ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους.

Η συνεχής χρήση της Πλατφόρμας μετά την ανάρτηση αναθεωρημένων Όρων σημαίνει ότι αποδέχεστε και αποδέχεστε τις αλλαγές. Αναμένεται να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, δεν έχετε πλέον εξουσιοδότηση για χρήση της Υπηρεσίας.

19. Παραίτηση και δυνατότητα διαχωρισμού

Καμία παραίτηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που ορίζεται στους Όρους δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από αυτόν τον όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση και τυχόν αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει δικαίωμα ή διάταξη βάσει των Όρων θα δεν αποτελεί παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κρίνεται από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα καταργηθεί ή θα περιοριστεί στον ελάχιστο βαθμό έτσι ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων να συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και αποτέλεσμα.

20. Acknowledgement

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε από εμάς, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

21. Αναγνώριση

Παρακαλούμε στείλτε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια σας στο παρακάτω Email: info@meteka.gr.